O prazo de participación rematou o 2/04/2015
7
Presentada porLucianoRon López
(Medida orixinaria do grupo de traballo de programa)

Proposta:

Propoño rescatar varios servizos municipais, que neste intres están privatizados: ORA, conserxarías, vixianza de edificios municipais, rede semafórica....Asemade, para aqueles servizos municipais a prestar por entidades privadas, á hora de concursar pola súa prestación, dar preferenza a cooperativas de traballo integradas por colectivos en risco de exclusión social. 

Gústache esta medida para Coruña? Compártea!

1
Comentario deJuanFuentes
Todos los servicios municipales deberian ser rescatados. No se entiende que tengamos que pagar una "comisión" a una empresa privada para prestar un servicio público. Hay cientos de trabajadores que prestan sus servicios continuadamente en este ayuntamiento, en condiciones bastante precarias, a través de subcontratas que no tienen otra función que embolsarse una buena parte de los presupuestos. Es inadmisible que los servicios que podría prestar directamente el ayuntamiento (que cuenta con los medios materiales y humanos para hacerlo) se subcontraten para el beneficio privado a costa del bienestar de los trabajadores que físicamente prestan el servicio. Practicamente todos los servicios municipales se apoyan en subcontratas que curiosamente suelen ser siempre las mismas. La lista es muy larga, alumbrado público, semáforos, jardinería, limpieza viaria, recogida de basuras, alcantarillado, ora, grua, museos científicos, autobuses urbanos, Torre de Hércules, piscinas, mantenimiento viario, asistencias técnicas de todo tipo, vigilantes, etc, etc, etc.
1
Comentario deconcepciónNovo
Comparto a opinión de Juan Fuentes, a recuperación da xestión deses servizos pode ser mixta, con Persoal fixo que garantice os servizos e a formación do persoal temporal da "bolsa de emprego" e do voluntariado ciudadano organizado a través dos centros cívicos.

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía da Coruña poida contribuír ao programa da Marea Atlántica. Calquera persoa que se rexistre pode presentar aquí a súa proposta, así como debater, valorar, comentar e suxerir melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada poroposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.

Por que algunhas propostas teñen o logo da Marea Atlántica?

Son propostas que se traballaron nos últimos meses desde o “equipo de programa” xunto coa cidadanía da Coruña, entidades sociais, equipos técnicos, … Ao ser propostas con un certo traballo detrás pensamos que deben ter unha marca que as identifique.

Borrades propostas ou comentarios?

Isto non é un foro de debate xenérico, é unha plataforma de discusión e elaboración de propostas para mellorar a nosa cidade.
Un equipo con varias persoas adícanse á moderar e coidar o bo funcionamento da plataforma. Eliminaranse os envíos que consideremos troleo ou que conteñan insultos.

Consulta outras medidas na mesma categoría: emprego-digno

48
27
26
10
7
6
6
5
-5
48
27
26
7
-5
6
10
6
5
5
6
10
6
7
-5
27
48
26
48
27
26
10
7
6
6
5
-5