O prazo de participación rematou o 2/04/2015
8
Presentada porGabigraña
(Medida orixinaria do grupo de traballo de programa)

Proposta:

-Coñecer  e facer publico cal e situación actual das  persoas dependentes  na cidade. -Coñecer se os servicios (axuda a domicilio, teleasistencia, etc..) ofrecidos pola OMAD ( Oficina Municipal de atención a Dependencia)  son actualmente suficientes para cubrir as necesidades dos cidadans que os precisen -Facer unha previsión a medio e longo prazo dos recursos dos que deberá dispor o concello para poder atender a esta poboacion tendo moi en conta, entre outros, o avellentamento. 

Gústache esta medida para Coruña? Compártea!

1
Comentario deConchaSanchez Sanchez
Paréceme básico que as persoas con dependencia poidan exercer os mesmos dereitos que as sás

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía da Coruña poida contribuír ao programa da Marea Atlántica. Calquera persoa que se rexistre pode presentar aquí a súa proposta, así como debater, valorar, comentar e suxerir melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada poroposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.

Por que algunhas propostas teñen o logo da Marea Atlántica?

Son propostas que se traballaron nos últimos meses desde o “equipo de programa” xunto coa cidadanía da Coruña, entidades sociais, equipos técnicos, … Ao ser propostas con un certo traballo detrás pensamos que deben ter unha marca que as identifique.

Borrades propostas ou comentarios?

Isto non é un foro de debate xenérico, é unha plataforma de discusión e elaboración de propostas para mellorar a nosa cidade.
Un equipo con varias persoas adícanse á moderar e coidar o bo funcionamento da plataforma. Eliminaranse os envíos que consideremos troleo ou que conteñan insultos.

Consulta outras medidas na mesma categoría: coidados

26
23
12
8
23
8
12
26
12
8
26
23
26
23
12
8