O prazo de participación rematou o 2/04/2015
3
Presentada porJoséUcha Calvo
(Medida orixinaria do grupo de traballo de programa)

Proposta:


Iniciar e establecer a migración progresiva dende os combustibles fósiles a sistemas eléctricos híbridos no transporte público colectivo. Aproveitando a evolución tecnolóxica das baterías de Litio e das estacións de carga super rápidas (6 minutos).
Para iso;
_ non se concentrarán os puntos de inicio/fin de percorrido de varias liñas en determinadas paradas,
_ estudaranse as paradas para que cada liña teña nunha delas o seu punto de inicio/fin de percorrido, non coincidente co doutra liña,
_ ese punto de inicio/fin de percorrido individualizado de cada liña, converterase nunha estación de carga super rápida só para esa liña,
_ reduciranse as emisións (contaminación ambiental),
_ reducirase o nivel de ruido (contaminación acústica).
  
  

Gústache esta medida para Coruña? Compártea!

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía da Coruña poida contribuír ao programa da Marea Atlántica. Calquera persoa que se rexistre pode presentar aquí a súa proposta, así como debater, valorar, comentar e suxerir melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada poroposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.

Por que algunhas propostas teñen o logo da Marea Atlántica?

Son propostas que se traballaron nos últimos meses desde o “equipo de programa” xunto coa cidadanía da Coruña, entidades sociais, equipos técnicos, … Ao ser propostas con un certo traballo detrás pensamos que deben ter unha marca que as identifique.

Borrades propostas ou comentarios?

Isto non é un foro de debate xenérico, é unha plataforma de discusión e elaboración de propostas para mellorar a nosa cidade.
Un equipo con varias persoas adícanse á moderar e coidar o bo funcionamento da plataforma. Eliminaranse os envíos que consideremos troleo ou que conteñan insultos.

Consulta outras medidas na mesma categoría: mobilidade

39
33
25
23
20
18
16
14
13
13
12
11
10
9
9
8
8
7
7
6
5
4
4
3
3
2
2
11
39
12
13
9
16
8
14
20
6
10
23
25
33
13
5
7
9
7
4
18
8
2
4
2
3
3
3
3
2
4
23
2
10
8
18
4
7
6
7
5
13
9
8
12
13
11
16
9
39
20
33
14
25
39
33
25
23
16
18
20
13
14
13
10
12
9
11
8
8
9
7
7
5
4
4
6
3
3
2
2