O prazo de participación rematou o 2/04/2015
9
Presentada por Emilio José Padrón González
(Medida orixinaria do grupo de traballo de programa)

Proposta:

O concepto de Datos Abertos (está xa moi estendido o anglicismo OpenData) implica poñer á disposición das interesadas (neste caso toda a cidadanía do Concello) toda a información que debera ser pública dun xeito o máis libre e aberto posible, usando estándares e formatos abertos (escollendo sempre os máis apropiados), sen restricións de patentes, dereitos de autor ou outros mecanismos de control que coarten as liberdades das persoas[1].

Esta filosofía, ademais de garantir a interoperatividade de todas as persoas coa administración, facilita a imprescindible rendición de contas da función pública, permitindo a calquera auditar o funcionamento do Concello.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data

Gústache esta medida para Coruña? Compártea!

1
Comentario de Jorge Diz Pico
Inda máis, co concello publicando tantos dados, pódense facer cousas moi interesantes dende un punto de vista científico.

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía da Coruña poida contribuír ao programa da Marea Atlántica. Calquera persoa que se rexistre pode presentar aquí a súa proposta, así como debater, valorar, comentar e suxerir melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada poroposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.

Por que algunhas propostas teñen o logo da Marea Atlántica?

Son propostas que se traballaron nos últimos meses desde o “equipo de programa” xunto coa cidadanía da Coruña, entidades sociais, equipos técnicos, … Ao ser propostas con un certo traballo detrás pensamos que deben ter unha marca que as identifique.

Borrades propostas ou comentarios?

Isto non é un foro de debate xenérico, é unha plataforma de discusión e elaboración de propostas para mellorar a nosa cidade.
Un equipo con varias persoas adícanse á moderar e coidar o bo funcionamento da plataforma. Eliminaranse os envíos que consideremos troleo ou que conteñan insultos.

Consulta outras medidas na mesma categoría: transparencia

39
34
32
18
15
12
11
9
7
6
2
12
6
15
39
18
32
7
9
34
11
2
6
9
2
18
7
11
34
39
32
12
15
39
34
32
18
11
9
15
7
12
6
2