O prazo de participación rematou o 2/04/2015
34
Presentada por Javi Vázquez
(Medida orixinaria do grupo de traballo de programa)

Proposta:

A transparencia nas contas permite validar se as promesas se convirten en feitos. O orzamento anual dos concellos é xa público por lei, sen ben moitas veces non en formatos accesibles.  Implica publicar:

1) Orzamento anual, con triple clasificación: económica (en que), funcional (para que) e orgánica (por parte de quen).

2) Execución orzamentaria, con perioricidade trimestral e ao mismo nivel de detalle que o orzamento anual. A realidade da aplicación de gasto, informa do cumplimento ou incumplimento do orzamento.
3) Calendario de pagos a proveedores. Cumprimento ou incumprimento de prazos de pago. 

En formatos accesibles, tal e como fan nas cidades de Zaragoza [1] ou Xixón [2].

[1] http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/presupuestos/detalle_Risp?id=336
[2] http://transparencia.gijon.es/search/risp_dataset/set/economia/presupuesto_gastos_ayto_2014 

Gústache esta medida para Coruña? Compártea!

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía da Coruña poida contribuír ao programa da Marea Atlántica. Calquera persoa que se rexistre pode presentar aquí a súa proposta, así como debater, valorar, comentar e suxerir melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada poroposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.

Por que algunhas propostas teñen o logo da Marea Atlántica?

Son propostas que se traballaron nos últimos meses desde o “equipo de programa” xunto coa cidadanía da Coruña, entidades sociais, equipos técnicos, … Ao ser propostas con un certo traballo detrás pensamos que deben ter unha marca que as identifique.

Borrades propostas ou comentarios?

Isto non é un foro de debate xenérico, é unha plataforma de discusión e elaboración de propostas para mellorar a nosa cidade.
Un equipo con varias persoas adícanse á moderar e coidar o bo funcionamento da plataforma. Eliminaranse os envíos que consideremos troleo ou que conteñan insultos.

Consulta outras medidas na mesma categoría: transparencia

39
34
32
18
15
12
11
9
7
6
2
12
6
15
39
18
32
7
9
34
11
2
6
9
2
18
7
11
34
39
32
12
15
39
34
32
18
11
9
15
7
12
6
2