O prazo de participación rematou o 2/04/2015
23
Presentada porSusoMosteiro
(Medida orixinaria do grupo de traballo de programa)

Proposta:

Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros son de feito barrios da Coruña, pero cun urbanismo, vías de comunicación, transportes e servizos públicos moi diversos que non contribúen a un desenvolvemento conxunto da comarca. Non hai máis que coller o bus ou chegar á  Zapateira, para ver como a vías morren sen solución de continuidade e as dificultades que teñen os habitantes dos distintos concellos para se desprazar entre eles e como viven uns de costas aos outros. Cómpre unha nova construcción da comarca coruñesa na que se prevea o futuro deseño das vías de comunicación e das áreas de desenvolvemento urbano, industrial e rural para unha optima coexistencia dos distintos sectores aproveitando as sinerxías de todos os actores implicados.

Gústache esta medida para Coruña? Compártea!

2
Comentario deJorgeDiz Pico
«como viven uns de costas aos outros» ← Abofé!

Moi ben falado. Se Coruña ten futuro, telo só canda os seus concellos veciños.
1
Comentario deMarcialBlanco Castelos
Eu non empregaría a palabra fusión, nin creo que Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros sexan barrios da Coruña. Certo que alí viven moitas persoas que fan vida diaria na Coruña, pero tamén moita outra que non. Con todo, comparto o obxectivo de coordinar servizos e infraestruturas, e a creación dunha mancomunidade que funcione realmente.
2
RespostaSusoMosteiro
Eche unha maneira rápida de facer unha proposta moito máis complexa que requiriría da reflexión e da participación dun amplo grupo de cidadáns, pois engloba en si mesma unha chea de outras propostas que mellorarían moitos aspectos de todos o concellos implicados. Cando falo de barrios refírome aos moitos habitantes da Coruña que tiveron que mudarse aos concellos limítrofes pola situación do mercado da vivenda, sen pretender ignorar a propia personalidade de cada Concello. Pódese facer unha fusión ou unha mancomunidade; é o que propoño a debate. O proceso de fusións municipais xa se du noutros países como Dinanmarca, na que se reduciu o número de concellos á menos da metade. No noso caso terían moito que dicir os habitantes de toda a área e no caso de producirse todos os Concellos deberían conservar o seu carácter e organismos inframunicipais de utoxestión participativa dentro do macroconcello.

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía da Coruña poida contribuír ao programa da Marea Atlántica. Calquera persoa que se rexistre pode presentar aquí a súa proposta, así como debater, valorar, comentar e suxerir melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada poroposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.

Por que algunhas propostas teñen o logo da Marea Atlántica?

Son propostas que se traballaron nos últimos meses desde o “equipo de programa” xunto coa cidadanía da Coruña, entidades sociais, equipos técnicos, … Ao ser propostas con un certo traballo detrás pensamos que deben ter unha marca que as identifique.

Borrades propostas ou comentarios?

Isto non é un foro de debate xenérico, é unha plataforma de discusión e elaboración de propostas para mellorar a nosa cidade.
Un equipo con varias persoas adícanse á moderar e coidar o bo funcionamento da plataforma. Eliminaranse os envíos que consideremos troleo ou que conteñan insultos.

Consulta outras medidas na mesma categoría: cidade-territorio

23
21
19
12
11
10
10
10
9
6
0
9
23
12
19
11
10
21
6
10
10
0
0
10
12
10
6
10
21
11
19
23
9
21
23
19
11
10
10
9
10
12
6
0