O prazo de participación rematou o 2/04/2015
23
Presentada porFernando JoséMartínez Quindimil
(Medida orixinaria do grupo de traballo de programa)

Proposta:

Debemos profundizar na investigación e desenvolvimento de mecanismos que faciliten a utilización do referendum como ferramenta de poder para os cidadáns, á hora de decidir sobre temas especialmente sensibles e que teñen grandes repercusións sobre os seus dereitos e sobre a xestión dos seus cartos, como poden ser os modelos presupuestarios, grandes inversións estructurais, estructuración e desenvolvemento dos servicios sociais municipais, e calquera outra que pola sua importancia presupuestaria ou social, se estime oportuna. En outros paises, de forma periódica e normalizada, incluso sobre temas que poden ser considerados de menor calado, convócanse referéndums, como é no caso de Suiza, que dende 1978, ten convocado cerca de 300 consultas populares, sobre reformas constitucionales, peticións populares, e os seus resultados teñen forza de ley. O referendum é a mais alta expresión da democracia que se pode dar, xa que a totalidade dos cidadáns con dereito a voto deciden de forma directa e sen intermediarios. O Concello debería artillar mecanismos que deran cobertura legal as solicitudes de referendum por colectivos ou individuos, indicando o número de persoas que deberían avalar esa solicitude, así como o plazo de recolleita dos avales. Poderíase incluso fixar unha data anual, na que se concentraran as consultas de ese ano, minimizando así os problemas loxísticos e de comunicación. Tamén deberían investigarse formas de voto mais axiles, como a telemática que facilitaran a participación dos cidadáns sen provocar perdas de xornadas laborais, nen sobrecostes innecesarios.

Gústache esta medida para Coruña? Compártea!

1
Comentario deRubénSánchez Imizcoz
Fundamental. Hay que concretar mecanismos de participación ciudadana.

Para que serve esta web?

Para que a cidadanía da Coruña poida contribuír ao programa da Marea Atlántica. Calquera persoa que se rexistre pode presentar aquí a súa proposta, así como debater, valorar, comentar e suxerir melloras a aquelas propostas publicadas.

Como saberemos cales son as propostas mellor valoradas?

Unha vez que te rexistres verás que cada poroposta ten dous botóns “A favor” e “En contra”. É moi importante que establezas desta maneira que propostas apoias e cales non che gustan. Deste xeito os contidos filtraránse e poderemos ver o que resulta máis importante para toda a xente que participa neste espazo.

Por que algunhas propostas teñen o logo da Marea Atlántica?

Son propostas que se traballaron nos últimos meses desde o “equipo de programa” xunto coa cidadanía da Coruña, entidades sociais, equipos técnicos, … Ao ser propostas con un certo traballo detrás pensamos que deben ter unha marca que as identifique.

Borrades propostas ou comentarios?

Isto non é un foro de debate xenérico, é unha plataforma de discusión e elaboración de propostas para mellorar a nosa cidade.
Un equipo con varias persoas adícanse á moderar e coidar o bo funcionamento da plataforma. Eliminaranse os envíos que consideremos troleo ou que conteñan insultos.

Consulta outras medidas na mesma categoría: participacion

50
47
23
16
14
10
9
6
5
2
2
2
1
50
47
16
23
5
1
14
10
6
9
2
2
2
2
2
2
9
1
5
6
23
10
16
47
14
50
47
50
23
16
14
10
9
6
5
2
2
2
1